top of page

Gemeente Den Haag actief met vervangen verouderde natriumverlichting op doorgaande wegen

De gemeente Den Haag heeft de laatste 2 jaar veel verouderde (lagedruk) natriumverlichting op haar doorgaande wegen vervangen door led. De energieslurpende en onderhoudsrijke verlichting is inmiddels grotendeels verwijderd waarbij zoveel mogelijk de bestaande lichtmasten werden gehandhaafd.

Ook Innolumis kreeg de opdracht een deel van deze natriumverlichting te vervangen door haar led oplossingen. Zo is de drukke verkeersader Laan van NO Indie ter hoogte van Huis ten Bosch reeds 2 jaar geleden voorzien van de White Moonlight 56 Watt. Ook de Monsterseweg, de Madepolderweg en de Houtrustweg ondergingen een metamorfose.

De gebruikers zijn erg tevreden mede dankzij een sterk verbeterde kleurherkenning dus meer veiligheid, meer zicht, minder storende lichthinder en natuurlijk veel energiebesparing.

IMG_9522.JPG

Archief
bottom of page