top of page

Onderzoek naar licht en veiligheid in Overijssel

Op verzoek van de Provincie Overijssel doen studenten van de Saxion Hogeschool (Enschede, Deventer) onderzoek naar de relatie tussen openbare verlichting en veiligheid. Het onderzoek staat onder leiding van Wilbert Rodenhuis.

De provincie Overijssel wil een gezonde en veilige leefomgeving voor haar inwoners. Met het programma Bewuster Verlichten wil zij een balans hebben tussen veiligheid, energiebesparing en duurzaamheid. Verlichting daar waar het noodzakelijk is, en donker waar het kan. De Provincie ondersteunt een tiental gemeentelijke projecten. Daarbij is het zaak niet alleen te kijken naar hoe energie bespaard kan worden, maar ook hoe iets gedaan kan worden aan lichtvervuiling. Rodenhuis: “De vraag aan ons was eigenlijk, hoe zit dat nu met openbare verlichting en veiligheid? Kijkend naar eerdere onderzoeken bleek vaak dat de conclusie was dat de verlichting omhoog moest. Bijvoorbeeld bij parkeerplaatsen. Als de hoeveelheid licht daar werd verhoogd, nam het aantal autokraken af. Maar dat is iets anders dan de gewone openbare verlichting op straat. Daar is veel minder over bekend.”

Archief
bottom of page