top of page

Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging stimuleert 'massale aanleg' zonnepanelen

Tijdens de BZW LENTEPRIKKEL 2015 waren gisteren 800 deelnemers aanwezig . Op het evenement kondigde de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) aan de massale aanleg van zonnepanelen te ondersteunen.

‘Onze leden willen bijdragen aan een versnelling van de transitie naar duurzame energie. Daarom zijn we samen met professionals uit de hele keten aan één van onze BZW doe-tafels tot een haalbare- en betaalbare aanpak gekomen', aldus BZW-voorzitter Peter Struik. 'Wanneer we alle daken van Zeeuwse en Brabantse bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen, levert dit een wezenlijk aandeel in het realiseren van de doelen van onze duurzame energie-agenda. In de maximale opzet is tien procent van de totale stroombehoefte van onze industrie haalbaar. Dit staat gelijk aan het verbruik van een kwart van de Brabantse en Zeeuwse gezinnen. We gaan er in 2015 met ten minste honderd bedrijven mee aan de slag.' Zij worden volgens de BZW volledig ontzorgd bij het aanleggen van zonnedaken en krijgen de garantie dat hun energiekosten minimaal gelijk blijven, maar meer waarschijnlijk zullen dalen. Struik: 'Dit plan is technisch en financieel haalbaar, een initiatief dat navolging verdient. Tegelijkertijd kan het bedrijfsleven het niet alleen. In Nederland maken de overheden op het gebied van duurzame energie nauwelijks eenduidige keuzes. Financieel stimuleringsbeleid zwalkt en starre regelgeving zit structurele innovaties in de weg. Dat moet nu afgelopen zijn. Ik daag de overheid uit ons maximaal te ondersteunen onder het motto ‘Een zonnige toekomst? Doe met ons mee!'.'

Archief
bottom of page