top of page

Groningen Seaports kiest voor Innolumis

Groningen Seaports (GSP), van de jaren 1950 tot 1997 Havenschap Delfzijl genoemd, is de organisatie die het beheer voert over twee zeehavens in de Nederlandse provincie Groningen: de haven van Delfzijl en de Eemshaven, met de aangrenzende industriegebieden.

De laatste jaren groeiden de omzet en de winst van het bedrijf, met name door het alsnog vollopen van de Eemshaven met bedrijvigheid. Deze is vooral aan energie gerelateerd.

In totaal heeft het havenbedrijf 2.598 ha onder beheer, hiervan is zo'n 760 ha nog niet uitgegeven. In totaal zijn 160 bedrijven op het terrein actief. Deze hebben tezamen 5.300 werknemers in dienst.

Een deel van het terrein van het havenbedrijf diende van nieuwe verlichting te worden voorzien. Na een uitgebreide voorselectie op basis van financiele en duurzame kengetallen en mede op advies van verlichtingsadviseur Ziut BV werd uiteindelijk Innolumis gekozen als leverancier van duurzame led verlichting.

Daarbij speelde ook een rol dat Groningen Seaports reeds goede ervaringen met Innolumis had opgedaan omdat ook op het bedrijventerrein Fivelpoort in Appingedam, onderdeel uitmakend van Groningen Seaports, Innolumis verlichting grootschalig werd uitgerold in 2013.

In de loop van dit jaar zullen ca. 500 led verlichtingsarmaturen worden geinstalleerd op het terrein die voldoen aan de hoge eisen die ter plaatse worden gesteld aan het voorkomen van onnodige lichthinder richting de kwetsbare omgeving van het havengebied.

Archief
bottom of page