top of page

Gemeente Rijswijk en HTM nog steeds erg content met Innolumis boven de trambaan

Deze maand alweer 3 jaar geleden werd het allereerste in Nederland van ledverlichting voorziene tramtrace in gebruik genomen. Het betrof de trambaan inclusief aanliggende wegen van het Rijswijkse deel van de HTM (Haagse Tram Maatschappij).

Langs dit trace (ondermeer de Burgemeester Elsenlaan) werden ruim 150 masten voorzien van energiezuinige Innolumis Nicole Moonlight 56 Watt led verlichtingsarmaturen.

Voorheen bestond de verlichting langs het trace uit lagedruk natrium armaturen met SOX-lampen die relatief snel vervangen moesten worden vanwege de korte levensduur van dit type lamp (2 tot 3 jaar).

De bijkomende remplacekosten waren daarnaast altijd zeer hoog doordat vele armaturen zich bevonden bovenop de masten van de elektrische installatie van de tram. Door veiligheidseisen was het daarom alleen mogelijk in de nacht de remplace-werkzaamheden te verrichten en moest ook telkens de elektrische installatie worden afgeschakeld.

Na een grondige berekening van de totale kosten van deze installatie (TCO) bleek dat de terugverdientijd indien gekozen zou worden voor Innolumis armaturen ca. 3 jaar zou bedragen. Dat betekent dat op dit moment de in 2012 gemaakte kosten inmiddels zijn terugverdiend.

Gedurende deze 3 jaar is er inmiddels veel energie bespaard, weinig tot geen onderhoud aan de verlichtingsinstallatie gepleegd en zijn er nauwelijks defecten opgetreden.

Niet vreemd dus dat zowel de gemeente Rijswijk alsook de Haagse Tram Maatschappij nog steeds erg in hun nopjes zijn met de verlichtingsinstallatie.

Archief
bottom of page