top of page

Verkiezing ‘Solar City 2015′ Nederlandse gemeenten van start

Nederlandse gemeenten of steden die volop zonne-energiesystemen toepassen en het gebruik van zonne-energie stimuleren, maken in 2015 kans om verkozen te worden tot Solar City van het jaar.

Stichting Solar Days organiseert de wedstrijd in het kader van een promotiecampagne waarbij een vakjury in mei drie gemeenten of steden zal nomineren. Tijdens de Solar Days campagneweek in juni zal de winnaar bekend worden gemaakt.

De ontwikkelingen op de Nederlandse zonne-energiemarkt zijn het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen en sterk verandert. Het is daarom spannend om te zien hoe gemeenten en steden daar in 2015 op inspelen, aldus Solar Days.

De inzendingen voor Solar City 2015 worden beoordeeld aan de hand van de volgende zeven verschillende criteria:

1. mate van toepassing: binnen de gemeente/stad moet een aanzienlijke hoeveelheid zonne-energie worden opgewekt;

2. wijze van toepassing: in de gemeente/ stad staan enkele in het oog springende zonne-energieprojecten binnen de gebouwde omgeving;

3. eigen toepassing: in verschillende overheidsgebouwen van de gemeente/stad moet zonne-energie worden toegepast;

4. marktontwikkeling: de gemeente/stad stimuleert actief de innovatie en kennisontwikkeling voor het bedrijfsleven;

bron: Energieoverheid.nl

Archief
bottom of page