top of page

Blauwe Stad in Groningen duurzaam verlicht

In het Groningese Oldambt had de landbouw het eind jaren tachtig van de twintigste eeuw zwaar. Boeren hadden geen opvolgers, de jeugd trok weg en de werkloosheid was hoog.

Om de neerwaartse spiraal in het gebied te doorbreken kwamen Wim Haasken, gemeenteraadslid van Scheemda en Jan Timmer, een architect uit Scheemda met het revolutionaire idee om in dit gebied een meer te creëren: Het Oldambtmeer.

Oorspronkelijk nam Provincie Groningen eind jaren tachtig het initiatief voor het revolutionaire water-, natuur- en woningbouwplan Blauwestad. Via de stuurgroep Leefbaar Oldambt, bestaande uit Provincie Groningen en de toenmalige gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland (per 1 januari 2010 samengevoegd tot gemeente Oldambt) werden de eerste stappen gezet. Deze drie gemeenten vormden samen een Gemeenschappelijke Regeling De Blauwe Stad.

Midden jaren negentig raakten ook de private bedrijven Ballast Nedam Bouw Noord, Geveke Ontwikkeling en BAM Vastgoed betrokken bij het project. Samen hebben deze publieke en private partijen het plan verder ontwikkeld. In 2001 kwam met het sluiten van een publiek-private overeenkomst de concrete uitvoering van het plan in zicht. ...het resultaat: de realisatie van Blauwestad.

Het project bestaat uit:

  • de aanleg van een nieuw meer van ruim 800 hectare

  • 350 hectare nieuw natuurgebied

  • toeristische recreatieve voorzieningen

  • de mogelijkheid om te wonen aan het water, midden in de natuur

Inmiddels wordt er volop gebouwd in het gebied en wordt er ook steeds meer openbare verlichting geplaatst. Vanwege het duurzame en groene karakter van de Blauwe Stad werd Innolumis led verlichting een voor de hand liggende keuze. Zowel de goudgroene lichtkleur Golden Green alsook de witte White Moonlight hebben inmiddels hun plaats gevonden in het gebied.

Meer informatie is te vinden op: http://www.blauwestad.nl/

Archief
bottom of page