top of page

Bijzondere waterkering Kromme Nol voorzien van bijzondere verlichting

In 1995 stond Midden-Nederland het water bijna letterlijk tot aan de lippen. Door langdurige en hevige regenval was de waterstand van de rivieren zo hoog dat het omliggende gebied ernstig met overstroming bedreigd werd. Er bleef de lokale en regionale overheden op dat moment niets anders over dan het hele Maas- en Waalgebied te evacueren. Gelukkig liep alles uiteindelijk zonder ongelukken af, maar om te voorkomen dat zoiets zich nog eens zou herhalen, volgde al spoedig een Deltaplan voor de grote rivieren, waarbij de nadruk vooral lag op dijkverzwaring.

In het Land van Heusden en Altena, gelegen in het noordelijkste deel van de provincie Noord Brabant,

koos men echter voor een andere aanpak. De afsluitdijk tussen het zuidelijke en noordelijke deel van de Afgedamde Maas werd verhoogd en de Wilhelminasluis werd voorzien van een hoogwaterkering. Daarnaast bouwde men een keersluis in het Heusdensch Kanaal, waarmee de Kromme Nol kering een feit was.

Op 5 oktober 1998 kreeg de bouwcombinatie Hegeman-BESIX de opdracht om de sluis te bouwen. Drie jaar later, met de nodige vertragingen vanwege het gevaar van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, werd op 21 juli 2001 de 290 ton zware hefschuif geplaatst. Bij hoog water wordt deze schuif neergelaten om het Heusdensch Kanaal af te sluiten. Het werk werd op 19 april 2002 officieel opgeleverd met de onthulling van een informatiebord bij de keersluis.

Voor de openbare verlichting van de weg over de sluis werd in 2002 nog gekozen voor lagedruk natriumverlichting in hoge vermogens. Nu, in 2015, heeft door veranderde verlichtingsinzichten en -mogelijkheden de gemeente Aalburg in samenwerking met de provincie en Rijkswaterstaat ervoor gekozen de verlichting te vervangen door energiezuinige en onderhoudsarme led verlichting.

Over enkele maanden zal de nu nog overdadig in het oranje natriumlicht badende keersluis voorzien worden van bijzonder maanlicht van een veel lager vermogen en met weinig tot geen strooilicht richting de landelijke omgeving. De weg zelf zal wel goed worden verlicht met Innolumis led armaturen van slechts 36 Watt in de lichtkleur Moonlight. Hiermee sluit de nieuwe verlichting mooi aan op de reeds bestaande led verlichting op de toeleidende wegen naar de sluis.

Het meest zuidwestelijkste puntje van de provincie Gelderland en de plek waar de provincies Gelderland en Noord Brabant elkaar ontmoeten krijgt dan een verlichting die beter past bij het landelijke karakter van het gebied.

Archief
bottom of page