top of page

Buitengebied gemeente Houten steeds duurzamer verlicht

Hoewel het anders doet vermoeden heeft de gemeente Houten als groeikern een buitengebied van redelijke omvang.

De gemeente heeft daarbij een terughoudend beleid m.b.t. het verlichten van de gebieden buiten de kernen. Daar waar het wel nodig is zoals op een aantal fietsroutes en doorgaande wegen met veel verkeer wordt sinds enige tijd gekozen voor Innolumis verlichting in de lichtkleur White Moonlight.

Met de aanleg van de nieuwe ongelijkvloerse verbindingsweg N421 tussen Houten en de A12 werden een aantal bestaande wegen doorsneden. De onderdoorgangen en toeleidende wegen werden door aannemer Dura Vermeer voorzien van Innolumis led verlichting.

Zowel de provincie Utrecht als de gemeente Houten financierden de aanleg van deze belangrijke nieuwe ontsluitingsweg die de verkeersdruk op de ring rondom Houten moet verlichten.

Archief
bottom of page