top of page

100% led in herverlichtingsplan 2015 gemeente Boxtel

De gemeente Boxtel is inmiddels landelijk bekend om haar strijd tegen de mogelijke komst van schaliegasboringen onder haar grondgebied.

Duurzame ontwikkelingen staan hoog in het vaandel en ook op andere gebieden timmert deze gemeente al veel langer aan de weg. Een bewuste keuze mede ingegeven door haar ligging nabij het zogenaamde Groene Woud, een overwegend groen en bebost gebied in de driehoek tussen Boxtel, Tilburg en Eindhoven.

Sinds 2009 worden herverlichtingsplannen m.b.t. de vernieuwing van de openbare verlichting duurzaam getoetst en wordt er waar mogelijk gekozen voor led verlichting in de openbare ruimte.

Enige jaren geleden kende deze gemeente zelfs de grootste proeftuin van Nederland op het gebied van openbare led verlichtingsoplossingen die werd opgezet en begeleid door Nobra Technisch Adviesbureau uit Schijndel. Inzet was hierbij ook om de bewoners van de woonwijk de Munsel mee te laten kiezen voor nieuwe (led) armaturen voor in deze wijk.

In de 2de helft van 2014 werd door hetzelfde adviesbureau een nieuwe versie geschreven voor het beleidsplan openbare verlichting voor de periode van 2014 t/m 2018. In dit beleidsplan worden de keuzes voor led onderbouwd en wordt geconcludeerd dat inmiddels alle oplossingen in de openbare ruimte voor wat betreft verlichting verantwoord ingevuld kunnen worden door een led oplossing.

Begin van dit jaar werd de uitvoering van het eerste deel van het beleidsplan voor het jaar 2015 op de markt gebracht en aanbesteed. In dit zogenaamde herverlichtingsplan 2015 worden in eerste instantie ca. 450 verouderde armaturen vervangen door led varianten. Voor een groot gedeelte betreft dit de vervanging van armaturen in het uitgestrekte buitengebied van de gemeente, aangemerkt als een van de speerpunten in het beleidsplan.

Innolumis, specialist in led verlichtingsoplossingen, zal 70% van de ca. 450 armaturen vervangen; dit betekent concreet de levering van 320 armaturen in de lichtkleuren Golden Green en Moonlight. De uitvoering van dit plan zal ter hand worden genomen door Heijmans Wegen uit Eindhoven dat direct na de bouwvak zal aanvangen met het vervangen van de armaturen.

Met dit project zet de gemeente Boxtel wederom een grote stap in de verdere verduurzaming van haar areaal openbare verlichting en de realisatie van de doelstellingen van het Energieakkoord.

Archief
bottom of page