top of page

White Moonlight in de gemeente Bladel

De Brabantse gemeente Bladel, gelegen in de Kempen, kent zo'n 20.000 inwoners. Het is een groene gemeente die de laatste jaren sterk inzet op duurzame ontwikkelingen op haar grondgebied.

Om dit kracht bij te zetten werd uiteraard ook gekeken naar de mogelijkheden om het energieverbruik van de gemeente te beperken. Zoals bekend is maakt over het algemeen de openbare verlichting binnen een gemeente zo'n 50% van de gemeentelijke energierekening uit en soms zelfs nog meer.

Ook in Bladel werd gekeken naar hoe men de openbare verlichtingsrekening omlaag kon krijgen en hoe het onderhoud aan de installatie kon worden verminderd. Een voor de hand liggende keuze was dan ook energiezuinige led verlichting. Enige jaren geleden alweer werd de keuze vastgelegd om toekomstige uitbreidingen en vervangingen alleen nog te doen met led verlichting.

Ook in 2015 wordt een substantieel deel van de openbare verlichting die toe is aan vervanging omgezet naar led verlichting. Innolumis is een van de leveranciers die hieraan een flinke bijdrage levert met de lichtkleur White Moonlight. In de komende maanden zal Heijmans Wegen uit Eindhoven de ombouw gestalte geven.

Archief
bottom of page