top of page

Nederlandse inspectiediensten: 35 onderzochte huishoudelijke led-lampen voldoen allen niet aan wette

De Nederlandse inspectiediensten hebben 35 led-lampen voor huishoudelijk gebruik onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat er geen enkel product voldoen aan de wettelijke eisen. Bij 20 producten is de elektronische veiligheid onvoldoende omdat onder andere de verbinding van fase- en nulgeleiders niet aan de normen voldoet. Verder is bij 6 van de 35 lampen een overschrijding aangetroffen van de limiet voor zware metalen. Op de verpakking ontbrak bij 7 producten de CE-markering en de merk- en typeaanduiding. 5 soorten lampen die via internet zijn verkocht en die niet aan de hoogspanningsproef voldeden, zijn inmiddels teruggehaald bij de kopers. Dat de overige onderzochte lampen niet aan alle Europese eisen voldoen, betekent niet dat consumenten deze lampen moeten weggooien of terugbrengen naar de winkel. Ze kunnen deze led-lampen blijven gebruiken, ook al is het een type met een tekortkoming. Alle bedrijven waar tekortkomingen zijn geconstateerd moeten de gebreken herstellen. Ook moeten de normen op het gebied van elektronische veiligheid strikter worden toegepast. In de loop van 2015 zullen inspecties uitwijzen of de fabrikanten gehoor hebben gegeven aan de aanwijzingen en of alle led-lampen aan de richtlijnen voldoen. Wanneer dat niet het geval is, zullen maatregelen worden genomen tegen de bedrijven die in overtreding zijn.

Bron: ledmagazine.nl

Archief
bottom of page