top of page

Tocardo start grootste getijdenstroomproject Oosterscheldekering

Tocardo Tidal Turbines, producent van vrijstaande waterkracht-turbines, plaatst vijf getijdenturbines in de Oosterscheldekering voor het opwekken van groene energie. De turbines gaan genoeg stroom opwekken voor 1.000 huishoudens.

Volgens het concern gaat het om het grootste project voor getijdenstroom in Nederland en een van de grootste commerciële getijdeninstallaties in de wereld waarbij voor het eerst een reeks van vijf turbines naast elkaar wordt geïnstalleerd.

De Deltawerken beschermen al bijna 60 jaar een groot deel van Nederland tegen overstromingen uit zee en hebben wereldwijd naamsbekendheid. Nu krijgt de Oosterscheldekering ook de functie om energie op te wekken. Tocardo noemt de kering de meest geschikte locatie voor het opwekken van getijdenenergie in Nederland omdat de waterkracht hier het grootst is.

Zo doen zich bij de Oosterscheldekering op het vaste ritme van eb en vloed zeer krachtige waterstromen voor die de turbines van de fabrikant benutten voor het veilig en voorspelbaar opwekken van elektriciteit. Naar verwachting zijn de turbines dit najaar operationeel en hebben ze een capaciteit van 1,2 MW, goed voor de stroomvoorziening van 1.000 huishoudens.

Bron: www.energiebusiness.nl

Archief
bottom of page