top of page

Welke gemeenten zijn koploper zonne-energie?

Natuur & Milieu publiceerde in juli een ranglijst met gemeenten die voorop lopen op het gebied van zonne-energie. Uit dit rapport blijkt dat Tilburg van de tien grote steden het meeste geïnstalleerde vermogen per inwoner heeft.

Natuur & Milieu onderzocht voor dit rapport bijna alle 400 Nederlandse gemeentes op de hoeveelheid opgewekte zonne-energie. De conclusie van het rapport wijst vooral op de grote verschillen tussen verschillende gemeenten. Daarbij blijkt ook dat veel van de grote steden fors achterlopen op kleinere gemeenten wanneer gekeken wordt naar geïnstalleerd vermogen per inwoner.

De gemeenten Zeewolde (241,58 Wp geïnstalleerd vermogen per inwoner), Dalfsen (232,23 Wp geïnstalleerd vermogen per inwoner) en Eersel (228,14 Wp geïnstalleerd vermogen per inwoner) vormen de top drie van de ranglijst. Dit komt bijna neer op één zonnepaneel per inwoner. Het is echter niet zo verwonderlijk dat juist drie relatief kleine gemeenten zoveel vermogen per inwoner hebben: alle drie de gemeenten hebben weinig hoogbouw en veel koopwoningen in vergelijking met de grote steden die een stuk lager op de ranglijst terecht zijn gekomen. Over het algemeen is het voor steden dan ook moeilijker een grote hoeveelheid geïnstalleerd vermogen per inwoner te behalen, dit is ook terug te zien in de algehele ranglijst: landelijke gemeenten doen het over het algemeen beter dan stedelijke gemeenten, omdat er voor hen meer ruimte is voor zonne-installaties.

Dat blijkt ook uit de ranglijst van de tien grote steden van Nederland. Tilburg staat weliswaar aan de top, maar steekt maar magertjes af bij de voorgenoemde gemeenten met 44,74 Wp aan geïnstalleerd vermogen. Op de negende plaats in de ranglijst vinden we onze hoofdstad met 13,19 Wp en Rotterdam sluit de hekken met 11,31 Wp.

Archief
bottom of page