top of page

Hernieuwbare bronnen stoten aardgas van tweede plaats

Duurzame technologieën hebben aardgas van de tweede plaats gestoten als bron voor elektriciteitsproductie wereldwijd. Kolen produceren nog steeds verreweg de meeste stroom.

Ruim 40% van de elektriciteit wereldwijd (9.613 TWh) wordt opgewekt met kolen. Hernieuwbare bronnen genereerden 22% (5.130 TWh) en passeerden aardgas met een kleine marge. De cijfers hebben betrekking op 2013 en zijn gepubliceerd door het internationaal energieagentschap (IEA), de energieclub van OESO-landen.

Verreweg het grootste deel van duurzame elektriciteit wordt opgewekt door waterkrachtcentrales (3874 TWh). Het aandeel van variabele duurzame bronnen (wind, zon etc.) was 1.256 TWh ofwel 5.4% van de mondiale elektriciteitsproductie in 2013.

Er zijn twee duidelijke trendverschillen tussen OESO-landen en de rest van de wereld. In OESO-landen daalde de elektriciteitsproductie met 0.8%, terwijl deze wereldwijd 2.9% toenam tussen 2012 en 2013. Daarnaast neemt het aandeel van fossiele bronnen af in OESO-landen. De hoeveelheid met kolen opgewekte elektriciteit verminderde met ruim 70 TWh. In de rest van de wereld nam het gebruik van kolen juist toe.

Bron: Energieoverheid.nl

Archief
bottom of page