top of page

Gemeente Oss steeds duurzamer bezig

Wethouder Johan van der Schoot verving op 16 september in de Vianenstraat in Oss een van de bestaande lampen door een energiezuinige LED lamp. Hiermee gaf hij het startsein voor de vervanging van 9.000 lampen in de openbare ruimte. Dit is de helft van alle lampen in de openbare ruimte. De Osse firma HAK vervangt de lampen in de maanden september tot en met december.

De firma Saled Nederland BV levert de LED lampen.

Door de lampen te vervangen door LED lampen bespaart gemeente Oss ruim 50% energie. Het totale energieverbruik van de openbare verlichting daalt daardoor met ruim 20%.

De besparing wordt gebruikt om verouderde lichtmasten en lampbehuizingen in de toekomst op tijd te kunnen vervangen. Ook Innolumis levert binnen de gemeente Oss inmiddels een substantieel van de nieuw toe te passen led armaturen. Zo worden langs de Osse singels en fietspaden de Nicole en Mini Nicole ingezet als vervangers van lagedruknatruim en PL-verlichting. Tevens wordt in het grote buitengebied van Oss op veel plaatsen de groene variant van Innolumis toegepast.

Wethouder Johan van der Schoot: ‘De LED lamp is niet de enige energiebesparende maatregel die we nemen. We dimmen ‘s nachts ook de lampen als er weinig verkeer is. Waar mogelijk verwijderen we overbodige lichtmasten. En we laten bij nieuwe installaties de meest energiezuinige technieken toepassen.’

De maatregelen zijn een uitvloeisel van het openbare verlichtingsbeleid dat in 2014 is vastgesteld. Het doel is onder andere om met energiebesparende maatregelen te voldoen aan het landelijk energieakkoord. Het landelijk energieakkoord gaat uit van minimaal 20% energiebesparing. Dat halen we dus gemakkelijk met deze maatregelen. We verwachten dat het energieverbruik in Oss in 2020 ongeveer de helft zal zijn van het energieverbruik in 2013.

Archief
bottom of page