top of page

Innolumis levert led verlichting voor duurzaam energiepark Nijmegen

Aan de monding van het Maas-Waalkanaal nabij Nijmegen staat de Gelderland Centrale, de kolen-biomassacentrale van Nijmegen met een totaal vermogen van 590 MW. Als gevolg van het SER-akkoord moet de centrale waarschijnlijk in 2016 dicht. GDF Suez, eigenaar van de centrale, maakt plannen voor het terrein, waarbij duurzaamheid voorop staat.

De provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid. De plannen van GDF Suez sluiten daar goed bij aan. Het terrein van de Gelderland centrale ligt strategisch gezien zeer goed. Direct aan de Waal, vlakbij een hoogspanningnet en dichtbij de stad. GDF Suez gelooft dat de locatie de potentie heeft om uit te groeien tot de groene delta van Nijmegen.

De projecten zullen in nauwe samenwerking met de omgeving worden uitgevoerd.

GDF Suez onderzoekt diverse projecten voor het terrein, zoals:

 • de aanleg van een zonnepark met 4.000 zonnepanelen: reeds gestart;

 • de bouw van een mobiel LNG-station voor trucks: reeds gestart;

 • de bouw van een mobiel LNG-station voor scheepvaart: reeds gestart;

 • de bouw van een aantal windmolens;

 • levering van warmte aan het warmtenet door energie uit biomassa;

 • de productie van groengas.

Verwachte resultaten:

 • De productie van diverse vormen van groene energie

 • Verlaging van de uitstoot van CO2

 • Het gebruik van LNG draagt bij aan het vergroenen van de ‘zwarte route’ (de Waal); LNG levert minder uitstoot van CO2, fijnstof, zwavel, NOx en geluidshinder op

 • Partnerships met bedrijven en particulieren om de projecten te realiseren

 • Duurzame werkgelegenheid

Innolumis Public Lighting is benaderd om haar duurzame led verlichting te leveren voor de diverse te ontwikkelen terreinen. Vorige week werd de eerste opdracht verstrekt voor de levering van een 40-tal led armaturen in de natriumgelijkende lichtkleur Golden Orange. Deze lichtkleur is vrijwel gelijk aan de hoge druk natrium lichtkleur en heeft daarnaast de voordelen van led: een lange levensduur van minimaal 80.000 branduren, een hoge mate van kleurherkenning en weinig tot geen onderhoud.

Installateur RTP uit Afferden verzorgt de installatie van de armaturen.

Meer informatie over dit project is te vinden via de link:

Archief
bottom of page