top of page

Straatverlichting in Ooijpolder wordt groen

Per 1 januari 2016 zullen de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek opgaan in de nieuwe gemeente Berg en Dal. Op 19 november 2014 kozen de inwoners van deze 3 gemeenten in een raadgevend referendum met een zeer krappe meerderheid voor de nieuwe naam Berg en Dal. Tot het einde van dit jaar zal de werknaam van de gemeente nog Groesbeek zijn maar daarna verandert de naam toch echt definitief in Berg en Dal.

Innolumis leverde in een eerder stadium al veel nieuwe goudgroene straatverlichting voor het buitengebied van Groesbeek en dit wordt komende maanden verder doorgezet in de Ooijpolder.

De Ooijpolder is één van de mooiste gebieden van het Rijk van Nijmegen. Nergens anders is het landschap zo afwisselend als in de Ooij, met zijn meertjes, dijkhuisjes, lanen, weiden en bossen. Maar dat is pas sinds kort. Vroeger was het een lege, kale polder die elk jaar onder water stond. Naast enkele arme boeren woonden er arbeiders uit de steenfabrieken, die tegen een hongerloontje zwaar werk verrichtten. Het leven was er bepaald geen pretje. En of dat al niet erg genoeg was, verkeerde iedereen voortdurend in angst voor dijkdoorbraken. Deze tijden zijn inmiddels lang voorbij en het gebied kent een hoge natuurwaarde.

De noodzakelijke straatverlichting die er ook staat wordt echter met de ombouw naar Innolumis led verlichting snel verder verduurzaamt. De eerste fase omvat zo'n 100 armaturen in de Golden Green16 Watt uitvoering. De slechts zeer geringe hoeveelheid strooilicht die Innolumis verlichting oplevert tijdens de donkere uren was verder, naast de forse energiebesparing, reden voor de gemeente om specifiek in dit gebied te kiezen voor dit type verlichting.

Archief
bottom of page