top of page

CO2-uitstoot in EU gedaald met 5,4%

In 2014 groeide de mondiale CO2-uitstoot door fossiele energie en cementproductie slechts met 0,5% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit terwijl de mondiale economie met 3% groeide.

In China en de Verenigde Staten groeide de uitstoot met 0,9%. In de Europese Unie daalde de CO2-uitstoot maar liefst met 5,4% terwijl in India de emissies sterk groeiden (7,8%).

Samen zijn deze vier landen/regio’s goed voor 61% van de mondiale uitstoot van CO2 door fossiele energie en industriële processen. Voor het eerst sinds 1998 daalde in 2014 het energieverbruik per hoofd van de bevolking.

Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage ‘Trends in global CO2 emissions’ van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Het rapport presenteert de uitkomsten van de Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) en de meest recente statistieken over energiegebruik, inclusief de recente herziening van de kolenstatistieken in China, en andere statistieken.

De grootste uitstoters zijn China (30% van de totale mondiale uitstoot), de VS (15%), de EU28 (10%) en India (6,5%). In China groeide de vraag naar kolen in 2014 nauwelijks en steeg de CO2 uitstoot met slechts 0,9%. Dit was de laagste jaarlijkse groei in het afgelopen decennium, en kwam na twee jaar waarin de groei al was afgeremd.

De uitstoot in de Europese Unie nam af met 5,4%, sneller dan ooit. Dit had vooral te maken met een afname in consumptie van fossiele brandstoffen voor stroomopwekking en industrie, maar ook met een veel lagere vraag naar ruimteverwarming door een relatief warme winter.

De emissies in India bleven groeien in 2014, met 7,8%. De VS groeide ook met 0,9%, vooral door het groeiende gebruik van gas voor ruimteverwarming. In 2014 daalde de uitstoot in de meeste andere OESO-landen en in Rusland; in ontwikkelingslanden groeide de uitstoot juist.

Archief
bottom of page