top of page

Gemeente Pijnacker-Nootdorp kiest voor vleermuisvriendelijke led verlichting

In de Nootdorpse woonwijk Vrouwtjeslant wordt al geruime tijd gewerkt aan de vernieuwing van de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte. Dit werk, gestart in 2007 moet in de loop van 2017 worden afgerond. Het werk kent 4 fasen waarvan er inmiddels reeds 3 zijn afgerond.

Fase 4 betreft een deel van de Sytwinde, een deel van de Populierenlaan, Kastanjelaan, Ribeslaan, Jasmijnhof, Weigeliahof, Sleedoornlaan, Mimosadreef en een deel van de Platanendreef. Voor de openbare ruimte is een ontwerp gemaakt waarin alle disciplines zijn meegenomen: verlichting, parkeren, verkeersremmende maatregelen, groen, spelen, water en ecologie.

Doordat er veel vogels en vleermuizen in het gebied voorkomen is er een rapport opgesteld waarin de bijzondere waarden van de flora en fauna zijn beschreven. Resultaat was ondermeer dat de nieuw te plaatsen openbare verlichting qua lichtkleur rekening moest houden met de aanwezige vleermuizen.

Vanaf het moment dat Innolumis de vleermuisvriendelijke verlichtingsvariant heeft ontwikkeld en op de markt heeft gebracht wordt in de wijk amberkleurige verlichting geplaatst op plaatsen waar dat uit oogpunt van de bescherming van de vleermuis noodzakelijk is.

Ook in de laatste fase van dit project zal de Innolumis BAT-lamp worden toegepast. Deze week ontving Innolumis daartoe de opdracht van CityTec uit Alblasserdam. Het is de bedoeling dat de verlichting voor het begin van de bouwvak in gebruik zal worden gesteld.

Archief
bottom of page