top of page

Voormalige vliegbasis Twenthe natuurvriendelijk verlicht door Innolumis

Het gebied rond de voormalige vliegbasis Twenthe kent een bewogen historie. Het eerste vliegveld is in 1931 aangelegd. Daarna volgde de Duitse bezetting: toen is de Fliegerhorst aangelegd, een Duits vliegveld van maar liefst 1500 hectare waarvoor vele boeren indertijd moesten wijken.

Na de oorlog is het vliegveld verkleind en door het ministerie van Defensie in gebruik genomen.

In de jaren zestig was er weer sprake van burgerluchtvaart. Zo onderhield de KLM een lijndienst van Amsterdam naar Enschede. De omliggende landgoederen en bossen ontwikkelden zich daarbij tot waardevolle natuur- en recreatiegebieden. Nu, in 2016, komt daar 130 hectare van de voormalige Defensiebasis bij.

De laatste jaren is er door de provincie Overijssel en de gemeente Enschede hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van dit bijzondere gebied. Het gebied is inmiddels opengesteld voor recreanten die er allerlei bijzondere dingen kunnen zien en ontdekken die herinneren aan het roemruchte verleden van deze vliegbasis. Meer info hiervoor is te vinden via onderstaande link:

Om het gebied op bepaalde plaatsen ook veilig, natuurvriendelijk en duurzaam in te richten is er gekozen voor Innolumis ledverlichting. Zo wordt er ondermeer amberkleurige, vleermuisvriendelijke verlichting geplaatste vanwege de aanwezige vleermuispopulaties in het gebied.

Naast vliegvelden in Nederland, Duitsland, Frankrijk en recentelijk Cyprus wordt er nu ook voor de eerste keer door Innolumis een reeds gesloten vliegveld verlicht.

Archief
bottom of page