top of page

Innolumis kleurt Roosendaalse openbare verlichting

De gemeente Roosendaal maakt vaart van de verdere verduurzaming van haar areaal openbare verlichting.

In 2015 verscheen een groot onderhoudsbestek op de markt waarin is opgenomen dat een substantieel deel van de huidige openbare verlichting zal worden opgebouwd naar led.

Hier zullen een aantal leveranciers van led verlichting hun aandeel in leveren. Ook Innolumis zal een deel voor haar rekening gaan nemen. Bijzonder hierbij is dat Innolumis de enige leverancier is die gekleurde led verlichting levert via onderhoudsaannemer Ziut aan de gemeente Roosendaal.

Reeds in 2009 deed Roosendaal proeven met goudgroene Innolumis led verlichting in haar uitgebreide buitengebied. De resultaten van de proeven waren zodanig dat in het beleidsplan deze goudgroene verlichting standaard werd ingezet buiten de bebouwde kom en op fietspaden in het buitengebied die vanwege de sociale veiligheid verlicht moeten worden.

In 2014 werd reeds een groot deel van het buitengebied ''vergroend". Dit jaar wordt het laatste nog overgebleven verouderde deel vervangen.

Naast deze groene led kleur koos Roosendaal ook voor een andere led kleur van Innolumis, de Golden Orange. Deze op hoge druk natrium gelijkende lichtkleur zal worden ingezet als vervanger van de huidige natrium verlichting op de doorgaande stroomwegen van Roosendaal. Roosendaal koos bewust voor deze kleur om het doorgaande karakter van deze wegen te accentueren voor de automobilist die hierdoor weet dat hij zich bevindt op een hoofdweg. De woonwijken houden wit licht en gaan ook stapgewijs over naar led.

Archief
bottom of page