top of page

Ingetogen verlichting beperkt impact Centrale As

Gebruik van wegdekreflectie en toepassing van innovatieve verlichtingstechnieken maken van de Centrale As in Friesland een ingetogen weg. In het donker is de lichthinder voor de omgeving minimaal terwijl op de verkeersveiligheid niet wordt ingeboet. De Centrale As (N356) loopt van Nijega in het zuiden richting het een stuk noordelijker gelegen Dokkum en v.v.

Ruim vier maanden na de officiële ingebuikname begint de omgeving de gevolgen van de ontwerpkeuzes te ervaren, stellen de architecten van Next en de verlichtingsspecialisten van Arup.

Next verzorgde de landschappelijke inpassing van de verbinding tussen Dokkum en Nijega. Omdat de N356 door gebieden loopt waar het 's nachts nog echt donker wordt, is er gekozen voor een bijzonder lichtplan. Centraal stond niet de vraag waar er welk type verlichting moest komen, maar vooral of er überhaupt verlichting nodig was.

In het ontwerpproces was ook Innolumis nauw betrokken, bekend om haar innovatieve lichtconcept en de minimale lichthinder die haar armaturen door de speciale vorm genereren.

Een van de bijzondere lichtkleuren betreft de kleur Moonlight, een zachte, witgroene variant met een hoog zichtgehalte aangezien de kleur nauwgezet is ontwikkeld en afgestemd op de werking van het menselijk oog bij lage lichtniveaus. Op veel plaatsen langs het trace is deze lichtkleur toegepast in een 56 Watt uitvoering.

Bij het aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal is het contrast tussen licht en donker geminimaliseerd door 's nachts in de tunnel de verlichting te dimmen. Dat voorkomt dat de ogen van de automobilisten moeten wennen aan het felle licht dat vaak in tunnels en onderdoorgangen brandt.

Op heel veel plekken is zelfs de verlichting achterwege gelaten.

Waar het nodig is, zoals bij rotondes, zijn houten lichtmasten geplaatst met daarop de eerder genoemde Innolumis Nicole led armaturen in de Moonlight 56 Watt uitvoering.

Op plekken waar de weg een iconisch element in het landschap kruist, zoals bij de Doniawei, accentueert de verlichting het herkenningspunt op het tracé.

Maar wel zonder lichthinder voor de omgeving.

Archief
bottom of page