top of page

PERSBERICHT: Innolumis en Metafors komen met verklaring omtrent Social Return


Met als doel aannemers en installateurs te helpen bij het kwantificeren van hun inspanningen op het gebied van sociaal ondernemerschap (Social Return), hebben de Amersfoortse bedrijven Innolumis Public Lighting en Metafors een gezamenlijke verklaring omtrent dit onderwerp opgesteld. Innolumis is een bedrijf dat slimme verlichtingsarmaturen ontwikkelt voor de openbare ruimte. Metafors, onderdeel van de Amfors-groep, is een leer-werkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De innovatieve LED-armaturen van Innolumis worden door de medewerkers van Metafors geassembleerd.

Het begrip Social Return heeft betrekking op het overheidsbeleid om zoveel mogelijk mensen met een (aanzienlijke) afstand tot de arbeidsmarkt gelijke kansen op die arbeidsmarkt te bieden en naar vermogen te laten werken. Het uiteindelijke doel is hen aan werk en werkervaring te helpen.

Overheden die aanbestedingen doen voor projecten met een waarde van meer dan € 250.000, zijn wettelijk verplicht om Social Return als beoordelingscriterium in hun afwegingen mee te nemen. In de nu beschikbare verklaring hebben Innolumis en Metafors het zogeheten WSW-component van de verlichtingsarmaturen concreet gemaakt. Aannemers en installateurs die willen inschrijven op projecten waarbij straatverlichting een rol speelt, kunnen nu met deze verklaring in de hand invulling geven aan de Social Return vereiste in de uitvraag van de overheidsinstantie. In euro’s gemeten gaat het daarbij om ruim € 70,- per armatuur.

Archief
bottom of page