top of page

Gemeente Roosendaal start ombouw verlichting ringwegen naar ledverlichting

De gemeente Roosendaal, gelegen in het westen van de provincie Brabant, is enige tijd geleden gestart met de ombouw van haar areaal conventionele straatverlichting naar de meer duurzame en energiezuinige led variant.

Daarvoor is een uitgebreide marktverkenning gedaan naar de meest geschikte typen led armaturen voor een aantal standaard straatprofielen. Uitgangspunt daarbij was een sterke reducering van het tot dan toe gebruikte aantal verschillende armaturen met als doel een eenvoudiger en efficienter in te richten beheer van de openbare verlichting.

Tevens is in dit kader gekeken naar een beheersvorm op afstand met gebruik van slimme, draadloze technologie. Gekozen is voor toepassing van armaturen die kunnen functioneren in het zogenaamde LoRa netwerk.

In de huidige situatie zijn de doorgaande wegen in Roosendaal nog verlicht met hoge druk natrium verlichting in de karakteristieke geeloranje lichtkleur. Uitgangspunt voor de nieuw toe te passen led verlichting langs deze doorgaande wegen was een variant in led die deze lichtkleur zo veel mogelijk kon benaderen. De achterliggende reden hiervoor was om zo met verschillende lichtkleuren wegfuncties en zoneringen te kunnen aanduiden.

Zo heeft Roosendaal eerder besloten om al haar openbare verlichting in het buitengebied uit te voeren in groen; deze operatie is vorig jaar afgerond. Daarnaast is de standaard lichtkleur voor de woonwijken wit en zoals eerder gezegd geeloranje voor de doorgaande wegen.

Innolumis Public Lighting is een van de leveranciers die met haar bijzondere lichtconcept kan bijdragen aan de Roosendaalse uitgangspunten voor de nieuwe led verlichting voor de gehele stad en buitengebied.

Zo wordt inmiddels het buitengebied verlicht met de variant Golden Green en zullen binnenkort de eerste doorgaande wegen worden voorzien van de lichtkleur Golden Orange. Bijzonder aan deze lichtkleur is de hoge mate van kleurherkenning door het gebruik van meerdere kleuren leds in de lichtbron.

In de komende jaren zal verder worden gewerkt aan de ombouw van alle verlichting langs de doorgaande wegen. Met deze ombouwoperatie wordt meer dan 50% aan energie bespaard en worden ook de onderhoudskosten sterk verlaagd, mede door de inzet van slimme technologie.

Met de ombouw van haar areaal naar led zal de gemeente Roosendaal in 2020 ruim voldoen aan de eisen die zijn gesteld aan gemeenten in Nederland conform het Energieakkoord.

Archief
bottom of page