top of page

Gemeente Steenwijkerland laat bewoners en bedrijven meebeslissen over keuze led straatverlichting

De Overijsselse gemeente Steenwijkerland is op 1 januari 2001 ontstaan en omvatte de per die datum opgeheven gemeenten Brederwiede, Steenwijk en IJsselham. Aanvankelijk was de naam van de nieuwe gemeente ook Steenwijk, maar op 1 januari 2003 werd de gemeente hernoemd tot Steenwijkerland.

De gemeente komt grotendeels overeen met het historische land van Vollenhove, naast Twente en Salland de derde landstreek van Overijssel. In de gemeente ligt het Nationaal Park de Weerribben-Wieden. Het is een laagveengebied van ca 10.000 hectare dat zijn vorm kreeg door intensieve vervening. Hierdoor is een afwisselend geheel ontstaan van open water en smalle legakkers, petgaten en vele vaarten die vroeger belangrijke verkeersaders vormden.

Enige tijd geleden heeft de gemeente de kaders vastgesteld rondom haar openbare verlichting. Daarin werd benadrukt dat de inwoners van de gemeente een belangrijke stem zouden krijgen bij de keuze van het type verlichting.

Zo bekeek de gemeente in 2015 vanuit het project Bewust Verlichten samen met Plaatselijk Belang Steenwijkerwold en met de Bedrijvenkring in Vollenhove op bedrijventerrein de Weyert waar verlichting gewenst was en waar niet en ook wat de kleur van de verlichting zou moeten zijn. Dit proces werd nauw begeleid door Heleen Lieftink van het gelijknamige adviesbureau uit Maarn.

Ook op andere plaatsen in de gemeente werd geëxperimenteerd met verschillende kleuren licht. Tevens werd een excursie opgezet naar een wijk in de gemeente Putten waar de Innolumis lichtkleur Moonlight eerder al was toegepast. Dit resulteerde in het opstellen van een beleidsplan openbare verlichting waarin werd vastgelegd dat inwoners actief konden meebeslissen over welke kleur licht en welk type armatuur in hun buurt zou worden toegepast. Het aantal te kiezen armaturen werd uit het oogpunt van beheer wel beperkt tot 3 modellen.

Ook het Innolumis kofferarmatuur type Mini Nicole in de lichtkleur Moonlight was een van de keuze-opties.

Zo zijn er sinds 2015 diverse gebieden en wijken in de gemeente uitgerust met dit type.

Recentelijk nog ontving Innolumis een opdracht van installateur van Gelder uit Hattem voor de levering van 345 armaturen in de lichtkleur Moonlight.

Met dit beleid betrekt de gemeente haar inwoners actiever bij keuzes voor de inrichting van de openbare ruimte en wordt er meer draagvalk gecreëerd en geeft men een goede invulling aan het begrip burgerparticipatie.

Archief
bottom of page