top of page

Innolumis sponsort Voedselbank Amersfoort

Elk jaar in december bedankt Innolumis traditiegetrouw haar relaties voor het vertrouwen en de goede zakelijke samenwerking in het achterliggende jaar.

Want zonder deze relaties zouden wij immers als verlichtingsbedrijf geen bestaansrecht hebben.

In coronajaar 2020 was alles anders en besloten wij dan ook dit op een andere en bijzondere manier in te vullen.

Wij zochten naar een geschikte bestemming en kwamen uit bij de Voedselbank Amersfoort.

Bij Voedselbank Amersfoort kunnen mensen een voedselpakket krijgen als ze moeten rondkomen van een netto inkomen dat onder het bestaansminimum ligt.

Om dit te kunnen toetsen, wordt samen bekeken wat de inkomsten en uitgaven zijn.

De voedselbank geeft niet alleen pakketten, maar helpt ook door klanten te verwijzen naar instanties die zich bezighouden met armoedebestrijding en schuldhulpverlening en ze te wijzen op fondsen voor mensen die financieel krap zitten. Door hun moeilijke situatie zijn de klanten vaak het spoor bijster in de wirwar aan instanties en regelingen.

Vaak wachten mensen te lang met hulp vragen waardoor de nood alleen maar groter wordt.

Voedselbank Amersfoort is een particulier initiatief en dus onafhankelijk van overheidsinstanties. De organisatie drijft op een groot aantal vrijwilligers en is afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Bijkomend voordeel is dat de voedselbank eraan meewerkt dat voedseloverschotten niet worden weggegooid, maar worden verdeeld onder mensen die het hard nodig hebben.

Innolumis heeft het hebben van een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf hoog in het vaandel staan; het invullen hiervan gebeurt natuurlijk al met de assemblage van onze armaturen die is ondergebracht bij 2 sociale werkbedrijven in Nederland en die geheel wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarom werd besloten een sponsorcontract aan te gaan met de Voedselbank Amersfoort. Als sponsor zorgen wij ervoor dat de bussen van de Voedselbank kunnen blijven rijden om door het gehele land goederen op te halen om die uiteindelijk uit te kunnen delen aan ca. 500 kwetsbare gezinnen in Amersfoort en omgeving. Hierdoor worden bijna 1800 mensen ondersteund in hun dagelijkse behoefte aan levensmiddelen.

Tenslotte kwamen wij ook overeen de buitenzijde van het pand van de voedselbank kosteloos te voorzien van nieuwe ledverlichting.

Op deze manier brengt Innolumis letterlijk en figuurlijk licht in deze donkere tijden voor een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.


Op de foto twee van de bussen van de Voedselbank met het Innolumis logo op de voorzijde geflankeerd door Wim Groen van de Voedselbank en Gert Grolleman van Innolumis.Comments


Archief
bottom of page