top of page

"Met slimme straatverlichting naar een duurzamer en veiliger Kanaleneiland-Zuid"

Het IRIS Smart Cities project in Utrecht is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de gemeente Utrecht, de bewoners en diverse marktpartijen. Ook Innolumis heeft hier aan mogen bijdragen middels onze Victoria armaturen die zijn voorzien van een (speciaal voor dit project ontwikkelt) zebrapad optiek.


Lees hieronder het persbericht van de gemeente Utrecht en bekijk het bijbehorende filmpje.


Met slimme straatverlichting naar een duurzamer en veiliger Kanaleneiland-Zuid

Hoe maak je een wijk duurzamer en veiliger? Gemeente Utrecht start met een nieuw proefproject, Slimme Straatverlichting Utrecht, in Kanaleneiland-Zuid. Vanaf juni kunnen voetgangers oversteken via een nieuw zebrapad dat oplicht in het donker wanneer iemand bij het zebrapad loopt of wacht terwijl er een auto komt aanrijden. Het slimme zebrapad is een uniek idee van bewoners dat samen met de gemeente Utrecht is uitgewerkt en gerealiseerd. Dit project is onderdeel van het Europese IRIS Smart Cities project, waarin wordt gewerkt aan stadswijken van de toekomst in Europese steden. Naast het oplichtende zebrapad test de gemeente Utrecht 50 slimme lantaarnpalen in de wijk als onderdeel van proeven met duurzame verlichting en het meten van de luchtkwaliteit.


De kracht van samen

Bewoners van de wijk hebben in verschillende werkgroepen ontwerpen gemaakt voor nieuwe slimme straatverlichting aan de Columbuslaan, vlak bij de Da Costaschool in Kanaleneiland-Zuid. Vervolgens kozen de bewoners samen één ontwerp dat bij kan dragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in de wijk. Het winnende idee, het lichtgevende zebrapad, is door gemeente Utrecht uitgewerkt en begin juni 2021 gerealiseerd. Samenwerken met de bewoners is zeer belangrijk, vindt gemeente Utrecht. “Door bewoners te betrekken bij het ontwerpen van oplossingen, liggen die oplossingen dichter bij hun wensen en worden ze beter gedragen in de wijk. Zo kunnen we samen oplossingen realiseren waar iedereen achter staat” vertelt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken). Met het proefproject Slimme Straatverlichting doet de gemeente Utrecht voor het eerst ervaring op met een zelfoplichtend zebrapad. Dit project zal worden geevalueerd, waarbij de gemeente voetgangers en passerend verkeer zal vragen naar hun ervaringen met het zebrapad.


Een lichtgevend zebrapad

Afgelopen maand is het lichtgevende zebrapad geplaatst, samen met twee slimme palen. Het zebrapad licht op bij wachtende voetgangers die willen oversteken om naderend verkeer te waarschuwen. De palen, die volledig op zonne-energie werken, meten fijnstof, geluid, snelheid en beweging. Ook kleuren de palen blauw of oranje afhankelijk van de snelheid van de auto’s op de weg. Met de fijnstofmeter in deze solar palen wordt de luchtkwaliteit gemeten. Zo kan de luchtkwaliteit gevolgd worden op ieder moment en onder allerlei omstandigheden en wordt er veel geleerd.


Ook zijn er 50 lantaarnpalen voorzien van nieuwe LED-lampen en sensoren die automatisch rapporteren of een lamp stuk is of de lantaarnpaal scheef staat, zodat beter onderhoud gepleegd kan worden.
Wil je zien hoe het bijzondere zebrapad en de lantaarnpalen werken en hoe ze tot stand zijn gekomen? In een korte film leggen alle betrokkenen uit hoe het werkt en buurtbewoners delen hun ervaringen.


Bekijk hier de film:Het IRIS project in Kanaleneiland-Zuid

Het proefproject Slimme Straatverlichting in Kanaleneiland is ontwikkeld samen met CityTec, Luminext, POL Verkeersveiligheid, Nedal Aluminium, FlexSol Solutions en Innolumis Public Lighting. Dit gebeurde binnen het IRIS-project, waarbij zoveel mogelijk slimme en duurzame wijken worden gerealiseerd. Utrecht zet zich in om één van de koplopers te worden in het versneld samenvoegen van duurzame energie en elektrisch vervoer in de stad. Meer informatie over ontwikkelingen en activiteiten is te vinden op de website www.iris-utrecht.nl .

Comments


Archief
bottom of page