top of page

Centrale As Provincie Friesland in het maanlicht

Al enige jaren werkt de provincie Friesland hard aan de verbetering van haar wegen-infrastructuur.

Een van de speerpunten is de aanleg van de zogenaamde Centrale As, een nieuwe autoweg met 2x2 rijstroken en ongelijkvloerse kruisingen, met een maximumsnelheid van 100 km/h, vergelijkbaar met de N31.

Deze zal beginnen bij de aansluiting Nijega op de N31 en tot aan de noordoostzijde van Dokkum lopen. De N356 is de belangrijkste weg die vervangen gaat worden en het ligt voor de hand dat dit nummer voor de Centrale As gebruikt zal worden. Het traject tussen Nijega en Dokkum wordt met 2x2 rijstroken aangelegd. Het project is in aanleg sinds 2013 en zal naar alle waarschijnlijkheid gereedkomen in 2017.

Op diverse plaatsen langs dit trace wordt momenteel Innolumis LED verlichting geplaatst.

De provincie heeft gekozen voor de speciale Moonlight kleur van Innolumis die een prima zicht genereert en niet te overheersend is in het omringende landschap.

De armaturen worden geplaatst op 12 meter hoge lichtmasten.

Bijgaande foto is genomen bij de rotonde nabij de kern Burgum.

Friesland.jpg

Archief
bottom of page