top of page

Zonsverduistering treft Europese energievoorziening op 20 maart

TenneT meldde deze week dat het zich voorbereidt op de zonsverduistering die op vrijdag 20 maart 2015 plaatsvindt. Aangezien we in Europa steeds meer zonne-energie toepassen, kan een zonsverduistering een groot effect hebben op de elektriciteitsvoorziening van Noordwest Europa.

In Europa kan dit op een zonnige dag een tijdelijk verlies van 34.000 Megawatt (MW) oftewel 34 Gigawatt betekenen; dat is ongeveer drie keer het Nederlandse gemiddelde elektriciteitsverbruik. Aangezien het hele Europese elektriciteitsnet met elkaar verbonden is en de zonsverduistering overal tegelijkertijd plaatsvindt, heeft dit een effect op de gehele Europese balanshandhaving.

Europese Transmission System Operators oftewel TSO’s (of netbeheerders) hebben met elkaar afspraken gemaakt om de balanshandhaving nauwkeurig in de gaten te houden. Ieder land is daarbij zelf verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen zoals de inkoop van extra vermogen of afspraken met producenten voor mogelijke afschakeling. Daarnaast staan de Europese TSO’s voor en tijdens de eclips voortdurend met elkaar in contact om elkaar te helpen waar nodig.

In Nederland valt het effect mee. Als 20 maart zeer zonnig is, heeft de eclips voor ons land een tijdelijk verlies van 500 MW tot gevolg, wat ongeveer gelijk is aan de capaciteit van een flinke elektriciteitscentrale. Om eventuele onbalansproblemen in ons land het hoofd te bieden wordt er extra noodvermogen ingekocht. Om de programma verantwoordelijke partijen adequaat te informeren zal een marktbericht worden verzonden.

Bij het begin van de eclips kan het zijn dat er extra vermogen moet worden ingezet, terwijl tegen het eind wellicht juist afgeschakeld moet worden. Door de verbondenheid van het Europese net kan een balansprobleem in bijvoorbeeld Duitsland, waar het effect op het opgestelde productievermogen aan zonne-energie veel hoger is (namelijk 17.000 MW), toch de nodige gevolgen hebben voor het Nederlandse elektriciteitsnet. Ook voor Nederland is het dus van belang om de Europese netsituatie voor en tijdens de eclips goed in de gaten te houden.

zonsverduistering.jpg

Archief
bottom of page