top of page

Richtlijn Lichthinder vindt gretig aftrek

Na het verschijnen van de gedrukte versie van de nieuwe Lichthinder Richtlijn januari j.l. is de verkoop voor deze vernieuwde richtlijn zeer bemoedigend. De nieuwe richtlijn is niet alleen een samenvatting van eerdere publicaties, maar bevat ook nieuwe onderdelen die een grote actualiteit hebben.

Zo is de aanleg en renovatie van lichtinstallaties in landelijke- en natuurgebieden (zondes E2 en E1) onderhevig aan geheel nieuwe afschermingseisen van de toegepaste armaturen en hun instelhoeken die het kunstlicht tot haar directe functie beperkt en uitstraling in de wijde omgeving uitsluit. Ook de dynamiek in de reclameverlichting en de gewijzigde gemiddelde luminantie naar maximale luminanties van reclameobjecten zijn elementen in de richtlijn die in alle geledingen van de lichtmarkt raken.

Zowel fabrikanten als gebruikers, zowel lichtontwerpers als autoriteiten voor regelhandhaving nemen massaal kennis van deze nieuwe inhoud.

bron: Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde NSVV

Archief
bottom of page