top of page

Alle 393 Nederlandse gemeenten aangesloten voor uitvoering Energieakkoord

Het Programma Energie loopt nu reeds een jaar en inmiddels hebben alle 393 Nederlandse gemeenten zich aangemeld voor het ondersteuningsbudget voor de uitvoering van het Energieakkoord.

Samen zijn de 393 gemeenten verantwoordelijk voor activiteiten binnen 29 regio's, waaronder het bouwen van nieuwe lokale en regionale samenwerking rondom de versnelling en opschaling van ontwikkeling van vraag en aanbod voor de particuliere huiseigenaar.

Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet u een kaart van Nederland met daarin de 29 regio's ingekleurd. Door te klikken op een regio, leest u de samengevatte plannen van de belangrijkste actiepunten.

Archief
bottom of page