top of page

Communicatie essentieel bij afhandelen storingen in openbare verlichting

Storingen komen nooit van pas, en dus ook niet in de openbare verlichting. Ze komen altijd ongelegen, veroorzaken overlast en een boel ergernis. Zaak is dus de storingen zo snel mogelijk op te lossen.

Over het algemeen zijn storingen binnen de openbare verlichting in twee grote groepen te verdelen, aldus verlichtingsexpert en schrijver Bart van der Lugt. Er zijn bovengrondse en ondergrondse storingen. “Bij bovengrondse storingen gaat het bijvoorbeeld om lampen die voortijdig uitvallen of om masten die zijn omgereden. Ondergrondse (kabel)storingen leiden vooral tot het uitvallen van de energievoorziening. Hoe zo’n storing wordt opgelost kan per gemeente verschillen. Bij kleine gemeenten zie je vaak dat de storing hands on wordt afgehandeld door de persoon die de verlichtingsinstallatie op dat moment beheert. Bij grote gemeenten worden storingen vaak vrijwel helemaal geautomatiseerd afgehandeld. De melding wordt rechtstreeks doorgezet naar de partij die de gemeente heeft aangewezen voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. De gemeente is hier dus veel minder rechtstreeks bij betrokken.”

Bovenstaand proces verloopt doorgaans goed, maar toch kan er vertraging ontstaan bij het afhandelen van storingen. “Een storing is bijvoorbeeld pas bekend bij de gemeente als die bij hen gemeld is, daar begint het mee. Zolang bewoners van een straat niet melden dat een lamp het niet meer doet, of dit niet op een andere manier wordt geconstateerd , kan er ook niets aan worden gedaan“.

Een andere oorzaak kan zijn dat een extern bedrijf, dat verantwoordelijk is voor het afhandelen van storingen, om wat voor reden dan ook (volgens de burger althans) niet snel genoeg lijkt te werken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door afspraken waar de burger geen weet van heeft. Vanuit zijn eigen praktijk heeft Van der Lugt bijvoorbeeld eens meegemaakt dat een mast was uitgevallen, maar dat dit niet echt voor een gevaarlijke situatie zorgde. Het onderhoudsbedrijf zou een week later in de nabijgelegen woonwijk lampen gaan vervangen, dus er was afgesproken dat die mast dan meteen meegenomen zou worden. Een ander voorbeeld was een ondergrondse storing, waar op de plek waar gegraven moest worden een steiger bleek te staan. De aannemer weigerde die steiger weg te halen. Vanuit hem gezien natuurlijk volkomen logisch geredeneerd. Het duurde dus langer voordat de storing kon worden opgelost. Op die momenten moet je eigenlijk alles uit je handen laten vallen behalve je mobiele telefoon en direct gaan bellen. Communicatie is immers van essentieel belang. Men vindt het over het algemeen niet erg om iets langer te moeten wachten, als men het maar weet.”

Het onderwerp ‘storingen’ is opgepakt door de Werkgroep Storings Estafette van het IGOV. Het doel van deze werkgroep is het verzamelen van informatie over storingen en het afhandelen daarvan. Tijdens de Week van de Openbare Ruimte leidt Van der Lugt een Werkatelier over dit onderwerp. Het is een eerste aanzet om te komen tot de informatieverzameling. “We verdelen daarbij de groep naar het aantal masten binnen een gemeente. We willen deze collectieve ervaringen beschikbaar maken zodat men eruit kan putten. De bedoeling is te komen tot een aantal ‘best practises’ die in de praktijk gebruikt kunnen worden. Het wordt geen handleiding ‘zo los je een storing op’, want elke storing is uniek.” Deze informatie zal uiteindelijk worden gepubliceerd in het nieuwe Handboek Openbare Verlichting; een online naslagwerk van het IGOV dat op termijn nog veel meer praktische informatie zal gaan bevatten.

Bron: vakblad Straatbeeld

Archief
bottom of page