top of page

Elektriciteitsprijzen met 20% gedaald

De gemiddelde jaarprijs voor een megawatt elektriciteit lag in Nederland in 2014 op 41 euro; in 2013 was dat nog 52 euro. De daling heeft verschillende oorzaken, aldus hoogspannningsnetbeheerder TenneT.

De oorzaken voor de prijsdaling op de Nederlandse markt in 2014 zijn divers. Zo lag de gasprijs gemiddeld lager, zijn er drie nieuwe kolencentrales aan het Nederlandse elektriciteitsproductiepark toegevoegd, werd een aantal gasgestookte centrales uit productie genomen en vond er grootschalig import plaats van goedkopere elektriciteit uit Noorwegen en Duitsland.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de uitstekende verbondenheid van Nederland met omringende landen via de elektriciteitsverbindingen over land en zee; interconnectoren. Nederland is op het gebied van elektriciteit een van de best internationaal verbonden landen ter wereld.

Bron: www.energieoverheid.nl

Archief
bottom of page