top of page

Nieuwe branchevereniging voor openbare verlichting in de maak: OVLNL.nl

OVLNL.nl is de naam van de nieuwe (branche)organisatie die opgestart wordt door Arthur Klink, voorzitter van het Inter Gemeentelijk-overleg Openbare Verlichting (IGOV). Zoals bekend heeft het IGOV het primaire doel om onder gemeenten beleidsmatige- en technische kennis te delen en uit te wisselen over (beheer-)ervaringen op het vakgebied openbare verlichting (OVL). OVLNL.nl moet een nieuwe transparantie organisatie worden waarbinnen alle organisaties binnen de branche zijn vertegenwoordigd. Klink zal onder meer zijn eigen platforms het IGOV en het IGOV Innovatieplatform inbrengen in OVLNL.nl. Een belangrijk onderdeel van OVLNL.nl moet een fonds worden, waar nieuwe projecten mee worden opgestart. Bij het fonds kunnen partijen een projectaanvraag indienen om via innovatie de openbare verlichting een kwaliteitsimpuls te geven. Klink wil de komende maanden de plannen voor OVLNL.nl verder uitwerken.

Bron: ledmagazine.nl

Archief
bottom of page