top of page

Al bijna 6 jaar groen (maan)licht langs de Gelderse provinciewegen

In augustus is het alweer 6 (!) jaar geleden dat de provincie Gelderland het eerste wegvak voorzag van groene Golden Green led verlichting van Innolumis. Deze werden toen geplaatst langs de N319 bij Winterswijk.

De provincie Gelderland is met 1.200 kilometer rijweg en 1.500 kilometer aan fietspaden en

parallelwegen de grootste provinciale wegbeheerder van Nederland. Langs deze infrastructuur

staan ongeveer 19.000 lichtmasten opgesteld waarin 22.000 lampen zijn geplaatst.

De provincie vindt energiebesparing, vermindering van CO2-uitstoot en vermindering van lichthinder erg belangrijk. Vandaar het uitgangspunt “Verlichten? Nee, tenzij…er goede redenen zijn om wél verlichting te plaatsen”. Voor zover uit oogpunt van verkeersveiligheid en sociale veiligheid acceptabel is, wordt niet verlicht op provinciale wegen door of langs natuurgebieden. En ook niet in waardevolle open gebieden en op rechte wegvakken, parallelwegen en fietspaden. Kruispunten, onverwachte veranderingen in het wegverloop, gevaarlijke verkeerssituaties en bijzondere locaties – zoals tunnels en bushalten - worden wel verlicht.

Innolumis heeft steeds een belangrijke rol gespeeld bij de verdere verduurzaaming van de wegverlichting van de provincie Gelderland.

Na een uitgebreid onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland uitgevoerd in 2012 naar de effecten van groen (maan)licht werd in juni 2013 een rapport gepubliceerd naar de effecten van dit type verlichting ontwikkeld door Innolumis. Dit rapport onderzoek led onderweg is terug te vinden via de link:

Hieronder vindt u de belangrijkste aanbeveling uit dit rapport:

Gelet op de lichttechnische eigenschappen in relatie tot de weg en omgeving ziet provincie

Gelderland voor groene ledarmaturen vooral een toepassing langs wegen en fietspaden in een

Ecologische Hoofdstructuur (natuurgebieden), open weidegebieden en gebieden waar de

kernkwaliteit donkerte bewaard moet blijven. In dergelijke gebieden liggen veelal de wat

rustigere provinciale wegen waar als gevolg van de lage verkeersintensiteiten en weinig tot geen

verstoring door omgevingslicht de voordelen van het mesopisch lichtconcept optimaal kunnen

worden benut.

Inmiddels zijn er sinds 2009 ca. 1800 led armaturen van Innolumis geplaatst in de provincie. Dat betekent dat zo'n kleine 10 % van het huidige areaal is voorzien van deze bijzondere vorm van led verlichting.

Archief
bottom of page