top of page

Innolumis introduceert BIRD-lamp

Innolumis komt weer met een innovatie: de BIRD-lamp.

Naast de reeds bestaande vleermuisvriendelijke BAT-lamp is de BIRD-lamp de 2de variant ontwikkeld op basis van flora- en faunavriendelijke openbare verlichting.

Reeds in 2008 werden de eerste onderzoeksresultaten bekend van hoe bepaalde kleuren licht (trek)vogels hinderden in hun natuurlijke gedrag. Rondom de hel verlichte booreilanden in de Noordzee bleek dat veel trekvogels door de bestaande verlichting werden aangetrokken waardoor hun ritme danig werd verstoord en er veel vogelsterfte optrad. Het bleek dat roodarme buitenverlichting (maximaal 7% rood in de lichtbron) veel minder verstorend was dat de traditionele fluorescentie- en natriumverlichting.

Groningen Seaports

Groningen Seaports stimuleert op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten - en dus de werkgelegenheid - in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens,

bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten. Het centrale motto van Groningen Seaports daarbij is Doen = Groen. Een onderdeel hiervan is de certificering als Ecoports.

Groningen Seaports is voor de vierde keer Ecoports gecertificeerd, omdat er ook daadwerkelijk acties worden ontwikkeld en ondernomen. Een van deze actiepunten is de vervanging van de natriumverlichting op de terreinen van het havenschap.

Energiezuinige en vogelvriendelijke verlichting

Momenteel beschikt Groningen Seaports over ongeveer 1.000 lichtmasten met een energiegebruik van 312.000 kwh per jaar. Naast veilige en efficiënte verlichting wordt in de Eemshaven bij nieuw-plaatsing en vervanging zoveel mogelijk vogelvriendelijke en energiezuinige verlichting toegepast.

Op basis van de gewenste specificatie vroeg Groningen Seaports ondermeer Innolumis om een lichtbron te ontwikkelen op basis van maximaal 7% uitstralend rood licht. De overige 93% werden gevormd door groene en blauwe leds. Hiermee was de Innolumis BIRD-lamp geboren.

Door het geringe aandeel rood in de RGB lichtbron heeft de BIRD-lamp een rustige en niet storende blauwgroene uitstraling.

Inmiddels zijn er een substantieel aantal van deze armaturen geplaatst door installateur Ziut BV.

Aan het eind van dit jaar zal het gehele terrein van Groningen Seaports zijn voorzien van enerzijds Innolumis White Moonlight en anderzijds Innolumis BIRD ledverlichting. Het betreft een kleine 1000 stuks armaturen.

Hiermee is Groningen Seaports het eerste bedrijf in Nederland wat op deze grootschalige wijze de BIRD-lamp heeft toegepast.

Archief
bottom of page