top of page

Nieuw verlicht fietspad maakt bewoners maar ook vleermuizen blij

In de Limburgse gemeente Horst aan de Maas wordt al geruime tijd door de inwoners geijverd voor de aanleg van een verlicht fietspad tussen de kernen Tienray en Horst in de gelijknamige gemeente.

Veel inwoners van de gemeente en dan met name de schoolgaande jeugd gebruiken het fietspad veelvuldig; in de donkere periode van het jaar was het fietspad echter niet verlicht wat regelmatig onveilige situaties opleverde.

Na een actie vanuit de bewoners in 2015 werden ruim 1250 handtekeningen verzameld om extra verlichting langs het fietspad te krijgen. Beleid van de gemeente daarbij was dat normaal gesproken fietspaden in het buitengebied niet worden verlicht tenzij.

Bovendien bleken er zich diverse vleermuispopulaties in het gebied op te houden.

Na goed overleg van de gemeente met bewoners en na een subsidie die werd toegekend door de provincie Limburg is nu de kogel door de kerk en zal het fietspad sociaal veilig maar ook met zo weinig mogelijk hinder voor de vleermuizen worden verlicht.

Vanaf februari/maart 2017 zal het fietspad worden verlicht met een 100-tal led armaturen van Innolumis in de vleermuisvriendelijke, amberkleurige variant.

Deze zogenaamde BAT-lamp kent een smal lichtspectrum dat er voor zorgt dat vleermuizen zo min mogelijk worden gehinderd door dit type verlichting.

Installateur Ziut, vestiging Weert, zal zorgdragen voor de aanleg van de verlichting van het mens- en vleermuisvriendelijke fietspad.

Archief
bottom of page