top of page

Zeist kiest voor bijzondere Innolumis lichtkleur

De gemeente Zeist investeert de laatste tijd volop in de verdere verduurzaming van haar areaal openbare verlichting. Hoewel Zeist al sinds 2010 openbare verlichting plaatst gebaseerd op innovatieve en energiezuinige led technologie is begin 2016 een verdere opschaling ingezet die mede werd ingegeven door een verruiming van het vervangingsbudget openbare verlichting in deze Utrechtse gemeente.

Zo werden in 2016 reeds vele oude kofferarmaturen vervangen door een moderne variant en werd de planning voorbereid om in 2017 een begin te maken met de grootschalige vervanging van kegelvormige paaltop armaturen.

Daartoe werden in het voorjaar diverse fabrikanten uitgenodigd om een aantal proefarmaturen te leveren voor plaatsing in een proefstraat. Bijzonder aan de beoordeling van de meest geschikte variant was dat ook de bewoners in deze straat, naast de lichtspecialisten van de gemeente en een ingehuurd adviesbureau, uitdrukkelijk om hun mening werd gevraagd.

Innolumis leverde voor de proefopstelling haar nieuwste paaltop armatuur de Ariane in 2 verschillende lichtkleuren, de kleur 740 (4000 K) en Golden Orange. Naast de gebruikelijke beoordelingscriteria zoals design, lichtbeeld, energieverbruik en prijsstelling scoorde met name de lichtkleur Golden Orange het beste onder de bewoners waardoor het pleit voor de uiteindelijke keuze werd beslecht in het voordeel van de Innolumis Ariane in de warme lichtkleur Golden Orange.

In het najaar van 2017 zullen de eerste 250 kegelarmaturen kris-kras door de gemeente Zeist worden geplaatst door onderhoudsaannemer van Gelder. Hiermee wordt de aanzet gegeven voor een verdere, grootschalige uitrol van dit type armatuur binnen de gemeente Zeist.

Archief
bottom of page