top of page

Groningen Seaports zet verder in op vogelvriendelijke led verlichting

Groningen Seaports is de beheerder en commerciële exploitant van de havens van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. Zij verzorgt de complete havendienstverlening, van de logistieke diensten tot de uitgifte en onderhoud van de terreinen in beide havengebieden aan industriële en MKB-bedrijven.

Enige jaren geleden is dit bedrijf begonnen met het verduurzamen van haar verlichtingsinstallaties op al haar terreinen. Bijzonder gegeven daarbij was dat niet alleen gekeken werd naar een verdere verduurzaming van het areaal maar ook dat er qua keuzes rekening gehouden diende te worden met de in het gebied veelvuldig voorkomende (trek)vogels.

Na een openbare uitvraag van de bijzondere specificaties van het armatuur inclusief lichtbron viel de keuze op de zogenaamde Nicole BIRD-lamp van Innolumis. Dit armatuur zendt licht uit met een bijzondere golflengte die piekt in het blauw-groene deel van het lichtspectrum met een gering aandeel rood in de lichtbron. Deze zogenaamde rood arme verlichting is inmiddels op zo'n 500 lichtpunten in het gebied geinstalleerd. Dit type verlichting werkt minder verstorend voor de meeste trekvogels en is daarom een goed alternatief in dit gebied voor normale, witte led verlichting.

Deze week ontving Innolumis een vervolgopdracht voor nog eens 250 armaturen. Ziut zorgt in de komende maanden voor een correcte montage van de armaturen in het uitgestrekte gebied.

Archief
bottom of page