top of page

Gemeente Zeist staat stil bij grootschalige ombouw OVL naar led

In de Utrechtse gemeente Zeist wordt sinds een aantal jaren de verduurzaming van de openbare verlichting grondig aangepakt.

In 2016 en 2017 werd er door de gemeente extra geld vrijgemaakt om het meest oude areaal openbare verlichting versneld te vervangen. Zo werden er onder meer 1000 stuks energie-onzuinige, oude lage druk natrium armaturen vervangen door led en ook de oudste zogenaamde paaltop armaturen kwamen aan de beurt. Op deze manier werd er binnen 2 jaar bijna 10% van het totale areaal in de gemeente Zeist vervangen.

Op woensdag 24 januari vond er een bijeenkomst plaats georganiseerd door de gemeente Zeist om bij deze mooie mijlpaal stil te staan. Wethouder Roy Luca van Verkeer, Openbare Ruimte en Dienstverlening, overhandigde op symbolische wijze een oude lage druk natrium (SOX) -lamp aan Laurens Hoebink, directeur van adviesbureau Hoebink-OVL, en kreeg daar een nieuw LED-armatuur voor terug.

Innolumis was 1 van de 3 leveranciers die waren geselecteerd in een uitgebreid selectieproces eind 2015. De keuze werd mede bepaald door de inwoners van Zeist die kozen voor het nieuwe Ariane paaltoparmatuur van Innolumis in de warme lichtkleur Golden Orange. Ruim 250 stuks Ariane armaturen werden geleverd en ook in de komende jaren zullen meer armaturen worden geleverd binnen de reguliere vervangingsprogramma's.

Archief
bottom of page