top of page

Gemeente Bergeijk maakt werk van fietspadenplan

De gemeente Bergeijk is hard op weg om een fietsgemeente van betekenis te worden in Brabant.

Zo zijn er reeds in het verleden diverse nieuwe fietspaden aangelegd maar vanaf het begin van dit jaar gaat het pas echt hard.


Zo is er een snelfietsroute gerealiseerd langs de Broekhovensedijk bij Bergeijk.

Dit tracé is onderdeel van een grotere fietsverbinding tussen Westerhoven, Riethoven en het stedelijk gebied.

Het project sluit nauw aan op de ontwikkeling en aanleg van de nieuwe weg en grenscorridor N69, waarbij naast deze weg ook voorzieningen (fietspaden) in dit gebied zijn aangelegd om het verkeer beter te laten doorstromen en gebruik van de fiets te stimuleren.

Verder is er een fietspad gerealiseerd tussen de kernen Luijksgestel en Weebosch en wordt er hard gewerkt aan een fietspad tussen Westerhoven en Riethoven.

Goede en veilige fietsverbindingen in het buitengebied tussen de verschillende kernen betekent ook dat deze sociaal veilig verlicht moeten worden; daartoe koos de gemeente voor toepassing van de Nicole serie van Innolumis. Zowel de Mini- als ook de Nicole maken onderdeel uit van deze keuze in de lichtkleur White Moonlight, een RGB verlichtingsoplossing met een hoge mate van kleurherkenning door de toepassing van 3 verschillende kleuren lichtbronnen.댓글


Archief
bottom of page